Gebruiksvoorwaarden

De website dekleinetheeboom.be en haar inhoud is eigendom van De Kleine Theeboom. Het is niet toegestaan om de site of onderdelen van de site te gebruiken of te kopiëren of op welke manier dan ook te verspreiden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van De Kleine Theeboom, tenzij voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en mits bronvermelding.

Hoewel we alle informatie op deze site met de nodige zorg behandelen kan het zijn dat bepaalde informatie op de site niet volledig of onjuist is. Eveneens kan De Kleine Theeboom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites die bereikbaar zijn via een hyperlink vanop deze site.

De inhoud van de informatie op deze website  kan wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

De informatie die op deze site wordt aangeboden en de diensten die verleend worden door De Kleine Theeboom dienen niet ter vervanging van een raadpleging bij een geneesheer. Indien je een medische behandeling of diagnose nodig hebt dien je contact op te nemen met een geneesheer.
Kruiden en planten dienen altijd met de nodige omzichtigheid behandeld te worden. Immers zijn er planten (kruiden) die elkaars werking kunnen beïnvloeden, maar hiernaast ook een invloed kunnen hebben op klassieke geneesmiddelen. Bij langdurig gebruik is het aan te raden hierover contact op te nemen met een herborist/fytotherapeut. Indien je in behandeling bent met een arts is het aan te raden het gebruik van planten (kruiden) met hem te bespreken. 

Het gebruik van kruiden of van recepten op dekleinetheeboom.be is op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. De Kleine Theeboom kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerdelijk gebruik van informatie en/of recepten, en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Voorwaarden activiteiten.

Activiteiten georganiseerd door De Kleine Theeboom dienen vooraf betaald te worden via overschrijving. De ontvangst van betaling bevestigt uw inschrijving. Indien een activiteit volzet is kan jij je nog altijd inschrijven op de wachtlijst. Indien er een plaats vrijkomt nemen we dan met je contact op.

We begrijpen dat het kan gebeuren dat jij – om eender welke reden – wenst te annuleren. Omdat De Kleine Theeboom echter ook voorafgaand aan de activiteit kosten dient te maken worden er geen inschrijvingsgelden terug betaald. Jij kan jouw plaats desgevallend laten innemen door een andere persoon. Ook vragen wij bij annulatie of een eventuele plaatsvervanger ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

Voor activiteiten die georganiseerd worden door een andere partij gelden de regels van de desbetreffende organisator.

Winkelwagen
Scroll naar boven